Wettelijke incassokosten

Wat zijn de wettelijke kosten van incasso?

Een factuur op tijd betaald zien, dat is wat een ondernemer wil. Echter gebeurt dit lang niet altijd. Als dit niet gebeurt, heeft de ondernemer een openstaande vordering. En wat dan? Hier lees je alles over de kosten van wettelijke incasso.

Wat zijn wettelijke incassokosten?
Een ondernemer (crediteur) kan kosten maken om ervoor te zorgen dat deze factuur toch betaald wordt. Dit kan door een incassobureau in te schakelen. Het inschakelen van een incassobureau kost geld. Dit worden wettelijke incassokosten genoemd. Onder wettelijke incassokosten vallen:

   kosten voor administratie
   aanmaningskosten
   buitengerechtelijke kosten
   bureaukosten

Zowel incassobureau’s als deurwaarders brengen deze wettelijke incassokosten in rekening. En hiervoor zijn wettelijke incassokosten opgesteld.

Wat kost het inschakelen van een incassobureau?
De wettelijke incassokosten die bij een debiteur in rekening worden gebracht zijn wettelijke geregeld. Op 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) in werking getreden. Deze wet heeft als belangrijkste doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Bij vorderingen op bedrijven kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vast te leggen welke kosten in rekening kunnen worden gebracht. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt, dan gelden ook bij vorderingen op bedrijven de regels van de nieuwe wet. Hier volgen de maximale incassotarieven, opgesteld door de Rijksoverheid.

No cure No pay
Sommige incassobureaus handelen op basis van No cure No pay. Dit houdt in dat er geen incassokosten in rekening gebracht worden als er niets geincasseerd wordt bij de debiteur.

Wil je de wettelijke incassokosten berekenen?
Wilt je weten hoe hoog de incassokosten zijn? Laat het berekenen door de calculator.

Wettelijke incassokosten verhalen
De crediteur is verplicht om een aanmaning te sturen naar de crediteur. De crediteur krijgt dan nog 14 dagen de tijd om de openstaande vordering te betalen. Als deze vordering dan niet betaald is, zijn de wettelijke incassokosten voor rekening van de debiteur. Je kunt dan een laatste schriftelijke aanmaning sturen.

Wat kun je zelf doen?

 
Natuurlijk kun je eerst zelf proberen om de debiteur de openstaande vordering te laten betalen. Stuur een laatste schriftelijke aanmaning.
 

Probeer het eerst zelf

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je eerst een herinnering versturen. Als je vordering dan nog niet betaald wordt kun je een laatste aanmaning sturen.

Probeer het eerst zelf
Scroll naar boven